مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

روابط عمومی

 

 

 

 

مدیر  : دکتر سحر قادری

 

 

شماره تماس مستقیم: ۶۶۵۸۱۵۸۷- ۰۲۱     

شماره تماس داخلی: ۲۷۵۶

 

 


 

 

مروری بر شرح وظایف مدیریت:

 

 

⇐ تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و …

⇐ تهیه گزارش و عملکرد روابط عمومی و ارائه به ریاست مجتمع شرکت فعال در جلسات ریاست  و معاونین  مجتمع

⇐ تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و …

⇐ تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین

⇐ انعکاس مستمر موفقیت ها ،دستاوردها و فعالیتهای واحد به روابط عمومی دانشگاه

⇐ تهیه ، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط

⇐ نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط

⇐ انجام امور مربوط به برگزاری کنفرانس های خبری و انجام مصاحبه مطبوعاتی

⇐ جمع اوری نقطه نظرات همکاران و انتقال ان به ریاست مجتمع

⇐ اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه

⇐ ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها

⇐ هماهنگی و پیگیری جلسات و برنامه ها و فعالیتهای ریاست مجتمع

 


سوابق کاری:

 

⇐ مدیر مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)             – ۱۳۹۲- ۱۳۹۳

⇐ معاون مدیر خدمات پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)    – ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

⇐ رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)                             – ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

⇐ مشاور اجرایی رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)               – ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰

⇐رئیس دفتر ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)                   – ۱۳۹۶ –۱۴۰۰

مدیر خدمات پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)                -۱۴۰۰- ۱۴۰۰