مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ثبت روزمه اعضای هیات علمی

ثبت CV هیئت علمی

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
    پسوند های مجاز doc,docx,pdf
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, bmp, png.
    پسوند های مجاز jpg,jpeg,bmp,png