مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تیم گردشگری سلامت

 

بخش بیماران بین الملل 

 

تلفن داخلی: ۲۸۱۱

تلفن مستقیم: ۰۹۳۵۶۷۸۲۰۴۷

 

رایانامه: mmohammadi2047@gmail.com

 

 


 

 

 

 

مسئول: دکتر محمدرضا صالحی

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

مرتبه علمی: استادیار

 

سمت:

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیات علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

مهارت ها:

مسلط به زبان انگلیسی

 

 

اطلاعات تماس:

 

 

 

 

 

تلفن داخلی:                                           تلفن تماس مستقیم: ۰۹۳۵۶۷۸۲۰۴۷

 

 

 

 


 

 

کارشناس مسئول: مریم محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

 

 

مهارت ها:

مسلط به زبان انگلیسی

 

اطلاعات تماس:

 

رایانامه:mmohammadi2047@gmail.com

 

 

تلفن داخلی:                                        تلفن تماس مستقیم:  ۰۹۳۵۶۷۸۲۰۴۷

 

 

 

سوابق  اجرائی:

پرستار بخش های جراحی،مامایی،خون و انکولوژی،CCU،NICU،نوزادان ،از سال ۱۳۷۲تا سال ۱۳۸۴

سوپروایزر در گردش بیمارستان ولی عصر(عج) از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۴

سرپرستار بخش غدد و روماتولوژی بیمارستان ولی عصر(عج) از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۶

مدیر پرستاری بیمارستان ولی عصر(عج) از سال ۱۳۹۴-۱۳۸۸

جانشین مدیر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۶

مدیر پرستاری بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی از سال ۱۳۹۶-۱۳۹۹

سرپرست تیم تنفس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) سال ۱۳۹۹

کارشناس بیماران صعب العلاج مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) سال ۱۳۹۹

کارشناس مسئول واحد بیماران بین الملل مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) سال ۱۳۹۹