مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تاریخچه درمانگاه ها

 

 

از منظر جنوبی   سال 1354

از منظر جنوبی سال ۱۳۵۴

 

طرح ساختمان درمانگاه در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۴۷ اسکلت ساختمان و قسمتی از آن به اتمام رسید و نهایتا در سال ۱۳۵۴ افتتاح گردید.
مساحت آن حدود ۶۴۰۰ متر مربع و در ضلع شمال غربی بیمارستان قرار دارد.

 

 

ریاست درمانگاه در حال حاضر سرکار خانم دکتر کیخا و مدیر آن سرکار خانم رئیسی عهده دار می باشند.

 

 

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص خدمات در مانگاه در اینجا کلیک کنید.