مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تاریخچه بیمارستان ولیعصر (عج)

 

 

بیمارستان ولیعصر(عج)

بیمارستان ولیعصر(عج)

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی   سال 1381

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی سال ۱۳۸۱

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی   سال 1375

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی سال ۱۳۷۵

 

 

 

 

بیمارستان ولیعصر (عج)(دکتر اقبال سابق) در سال ۱۳۵۴ رسما افتتاح گردید. بیمارستان در هنگام راه اندازی دارای بخشهای زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی عمومی، توراکس، خون و  هموفیلی، آزمایشگاه و رادیولوژی و هشت اتاق عمل مجهز به کاملترین وسایل بود. به مرور بخشهای غدد و روماتولوژی، مامایی و نوزادان نیز درآن تشکیل گردیدند.در سالهای بعد بخش جراحی توراکس ، بخش کودکان ، درمانگاههای فوق تخصصی غدد،بخش Ccu,Icu,Nicu، مدیکال انکولوژی،بخش ترمیمی و سوختگی ، بخش پیوند مغز استخوان در این بیمارستان راه اندازی گردید.

 

 

در سال ۱۳۴۹ این بیمارستان به نام “بیمارستان دکتر اقبال”(رئیس پیشین دانشگاه تهران و وزیر بهداری) نامگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نام مدتی به ” بیمارستان دکتر مصدق” معروف شد و سپس به ” بیمارستان ولی عصر(عج)” تغییر یافت.

 

 

 

ریاست بیمارستان ولیعصر در حال حاضر آقای دکتر عباس علی بخشی و مدیر امور عمومی آن آقای نبی الله رضایی برعهده دارند.