مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با واحد نظارت بر درمان

 

شماره تماس داخلی: ۲۰۴۴

شماره تماس مستقیم: ۶۶۹۲۳۸۹۴ — ۶۱۱۹۲۰۴۴ – ۰۲۱

 

رایانامه واحد نظارت بر درمان:  ikhc.nezaratdarman@gmail.com

 

 


 

 

ارتباط بی واسطه با واحد نظارت بر درمان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .