مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با مرکز اورژانس

 

 

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۲۴۰ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۲۴۰


بی واسطه با ریاست اورژانس

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .