مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با ریاست درمانگاه ها

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۲۸۱ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۲۸۱

 


بی واسطه با ریاست درمانگاه ها

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .