مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با معاونت پشتیبانی

 

 

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۴۱۳ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۴۱۳


بی واسطه با معاونت پشتیبانی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .