مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با معاونت اموردانشگاهی

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۸۳۸ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۸۳۸

 


بی واسطه با معاونت امور دانشگاهی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .