مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با معاونت درمان

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۰۴۷ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۰۴۷


 

ارتباط بی واسطه با معاونت درمان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .