مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برنامه درمانگاه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

مراجعه کننده گرامی: 

                از اینکه این مرکز درمانی را جهت دریافت خدمات درمانی- شخیصی خود انتخاب کرده اید، کمال تشکر را داریم. امید است بتوانیم با ارائه بهتر خدمات، خدمتگزارتان باشیم…

 

 

قبل از انتخاب پزشک یا درمانگاه و یا تخصص مورد نظر، لطفا به توضیحات زیر توجه فرمایید:

 

درمانگاه های مجتمع بیمارستانی به ۲ گروه تقسیم می شوند، که شرایط هر درمانگاه در قسمت مربوطه توضیح داده شده است.

 

 

۱- درمانگاه های مستقر در ساختمان پزشکان استاد دکتر یلدا

 

 

۲- درمانگاه های مستقر در داخل مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)