مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برنامه درمانگاه پزشکی هسته ای

 

درمانگاه سرطان تیروئید و درمان با چشمه های باز رادیواکتیو (لوتشیوم، ساماریوم، MIBG ، …)

 

  • محل درمانگاه: طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه ) 

 

  • دکترمهرشاد عباسی، متخصص پزشکی هسته ای، دانشیار ، روزهای شنبه

 

  • دکترسعید فرزانه فر، متخصص پزشکی هسته ای، دانشیار، روزهای دوشنبه

 

  • دکتریلدا صالحی، متخصص پزشکی هسته ای، استادیار، روزهای چهارشنبه

 

  • نحوه گرفتن نوبت: 

 

تلفنی: ۶۶۵۸۱۴۲۰ – ۰۲۱

اینترنتی:

ساعت کار درمانگاه(صبح): ۱۰الی ۱۲:۰۰                                                                          *ساعت کار درمانگاه(عصر): —