مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با مدیریت پرستاری

 

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۶۸۷ – ۰۲۱

شماره تماس داخلی: ۲۶۸۷


ارتباط بی واسطه با مدیریت پرستاری

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .