مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ارتباط بی واسطه با روابط عمومی

 

 

شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۷۵۵ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: ۲۷۵۵

 


 

 

ارتباط بی واسطه با روابط عمومی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .