مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آرشیو اخبار


سپتامبر ۲۰۲۳

آگوست ۲۰۲۳

جولای ۲۰۲۳

ژوئن ۲۰۲۳

می ۲۰۲۳

آوریل ۲۰۲۳

مارس ۲۰۲۳

فوریه ۲۰۲۳

ژانویه ۲۰۲۳

دسامبر ۲۰۲۲

نوامبر ۲۰۲۲

اکتبر ۲۰۲۲

سپتامبر ۲۰۲۲

آگوست ۲۰۲۲

جولای ۲۰۲۲

ژوئن ۲۰۲۲

می ۲۰۲۲

آوریل ۲۰۲۲

مارس ۲۰۲۲

فوریه ۲۰۲۲

ژانویه ۲۰۲۲

دسامبر ۲۰۲۱

نوامبر ۲۰۲۱

اکتبر ۲۰۲۱

سپتامبر ۲۰۲۱

آگوست ۲۰۲۱

جولای ۲۰۲۱

ژوئن ۲۰۲۱

می ۲۰۲۱

آوریل ۲۰۲۱

مارس ۲۰۲۱

فوریه ۲۰۲۱

ژانویه ۲۰۲۱

دسامبر ۲۰۲۰

نوامبر ۲۰۲۰

اکتبر ۲۰۲۰

سپتامبر ۲۰۲۰

آگوست ۲۰۲۰

جولای ۲۰۲۰

ژوئن ۲۰۲۰

می ۲۰۲۰

آوریل ۲۰۲۰