مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آرشیو اخبار


می ۲۰۲۱

آوریل ۲۰۲۱

مارس ۲۰۲۱

فوریه ۲۰۲۱

ژانویه ۲۰۲۱

دسامبر ۲۰۲۰

نوامبر ۲۰۲۰

اکتبر ۲۰۲۰

سپتامبر ۲۰۲۰

آگوست ۲۰۲۰

جولای ۲۰۲۰

ژوئن ۲۰۲۰

می ۲۰۲۰

آوریل ۲۰۲۰

مارس ۲۰۲۰

فوریه ۲۰۲۰

ژانویه ۲۰۲۰

دسامبر ۲۰۱۹

نوامبر ۲۰۱۹

اکتبر ۲۰۱۹

سپتامبر ۲۰۱۹

آگوست ۲۰۱۹

جولای ۲۰۱۹