مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

راه های ارتباطی

 

موقعیت جعرافیایی و آدرس مجتمع بیمارستانی:

 

با عنایت به وسعت و گستردگی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران، دسترسی به این مرکز درمانی از سه مسیر امکان پذیر است:

 

مسیر۱ درب شمال: تهران – شرق بزرگراه چمران – خیابان باقرخان شرقی

مسیر۲ درب شرق: انتهای بلوار کشاورز – خیابان دکتر قریب

مسیر۳ درب جنوب: خیابان دکتر میرخانی – تقاطع خیابان اسکندری شمالی

 

شماره تماس: ۶۱۱۹۰ -۰۲۱

 

رایانامه:  Imamhospital@tums.ac.ir