جلسه هم اندیشی اورژانس مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 28 بهمن 1395 ، 10:20

نهمین  جلسه هم اندیشی سوپروایزران اورژانس مجتمع در تاریخ 25 بهمن 95 در دفتر شورای طب اورژانس مجتمع برای برنامه ریزی خدمت رسانی در ایام تعطیلات نوروز برگزار شد.
در این جلسه دکتر سید حسینی داورانی رئیس اورژانس، صاحب جمع مدیره پرستاری مجتمع، دکتر آهنگر سرپرست امور عمومی اورژانس،  صدری سوپروایزر نیروی انسانی مجتمع، شکوری سوپروایزر اورژانس و احمدیان سرپرستار اورژانس شرکت داشتند و نحوه خدمت رسانی اورژانس در تعطیلات نوروز 95 بررسی شد.
در ادامه برنامه ریزی واحدهای پرستاری و پشتیبانی اورژانس توسط مسئولین واحدها اعلام شد که پس از بحث و بررسی به تصویب حاضرین رسید.
گالری عکس

جلسه هم اندیشی اورژانس مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.