آزمون دستورالعمل های رسیدگی به اسناد در مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 28 بهمن 1395 ، 09:46

آزمون دستورالعمل های رسیدگی به اسناد بیمارستانی با اخذ مجوز رسمی از آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه 24 بهمن ماه با حضور کارشناسان دانشگاه ومهندس سورکی مدير برنامه ريزي منابع مالي و پايش عملكرد مجتمع در راستای اهداف برنامه ریزی استراتژیک و برنامه عملیاتی مدیریت درآمد و ترخیص و با توجه به اهمیت آموزش ضمن خدمت کارکنان،  در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.
این آزمون پیرو سلسله جلسات آموزشی رسیدگی به اسناد است که در راستای توانمند سازی و توسعه دانش علمی و عملی منشی های ترخیص، درآمد و بخش های بستری و به همت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و پایش عملکرد مجتمع در طی ماه های اخیر تشکیل شد.
لازم به توضیح است در این آزمون دانش نظری کارشناسان درآمد و ترخیص از قوانین جامع رسیدگی به اسناد بستری و سرپائی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت.
گالری عکس

آزمون دستورالعمل های رسیدگی به اسناد در مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.