کمیته مدیریت اجرایی در مجتمع برگزار شد

يكشنبه ، 19 دی 1395 ، 12:44

بیست ویکمین کمیته مدیریت اجرایی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)با حضور دکتر خراسانی رئیس مجتمع، دکتر مکارم معاون درمان، دکتر حق پرست معاون پشتیبانی، دکتر رحمانی  مدیرمنابع انسانی، مهندس امامی مدیر خدمات پشتیبانی، مهندس سورکی مدیر منابع مالی و پایش عملکرد، دکتر رضائی مشاور رئیس مجتمع وسایر اعضا کمیته برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از ممیزی داخلی زیر محور مدیریت خطا از محور مدیریت و رهبری ارائه شد و چالش ها و کمبودهای مجتمع در استقرار استانداردهای این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه اقدامات اصلاحاتی لازم مصوب شد.
در ادامه گزارش عملکرد بخش های آی سی یو مجتمع بررسی  و تصمیمات لازم  در این خصوص گرفته شد.

گالری تصاویر

کمیته مدیریت اجرایی در مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.