سومین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد تهران درتالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) ویژه

سه شنبه ، 12 آبان 1394 ، 15:43


سومین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد تهران 13 و 14 و 15 آبان 94 (6- 4 نوامبر 2015 ) در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار می شود.
سومین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد تهران با محوریت ایمونوساپرشن در پیوند کبد، نارسایی حاد کبد، توده های پانکراس، ترمبوز ورید پورت، ملاحظات اخلاقی در انتخاب گیرنده پیوند کبد، همراه با برگزاری کارگاه های پایش های بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و پرستاری بخش ویژه پیوند کبد، 13 و 14 و 15 آبان 94 در تالارامام  مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار می شود.
لازم به توضیح است این کنگره دارای 10 امتیاز بازآموزی و 3 امتیاز کارگاه است.

سومین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد تهران درتالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

شما هم نظر بدهید.

.