هفتمین کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع برگزار شد

چهارشنبه ، 17 آبان 1396 ، 10:27

هفتمین کمیته تعیین تکلیف بیماران با حضور دکتر داورانی رئيس بخش اورژانس، دکتر بیگ محمدی رئیس بخش‌های ویژه، پرستو آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری، دکتر دهقان نماینده گروه عفونی، دکتر میر فضائلیان دبیر علمی کمیته تعیین تکلیف، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، تقوی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، کرمی سوپروایزر آموزشی اورژانس و دبیر اجرائی کمیته و سایر اعضاء سه‌شنبه 16 آبان 96 تشکیل شد.

ابتدای جلسه به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخته شد. سپس در مورد مهر Reorder در اورژانس و جلسه با رزیدنت‌ها جهت اجتناب از انجام آزمایش‌ها و مداخلات غیرضروری در اورژانس بحث و تبادل‌نظر شد.

سپس آمار انتقال بیماران نیازمند مراقبت ویژه از اورژانس به ICU های مجتمع از ابتدای سال تاکنون، در جلسه ارائه شد.

در انتهای جلسه در مورد مشکلات انتقال بیماران به ICU های مجتمع از قبیل تعداد زیاد بیماران بدحال نیازمند ICU و نبود تخت خالی، کمبود نیروی انسانی جهت راه‌اندازی تخت ICU، لغو اعمال جراحی مجتمع در صورت انتقال تمام بیماران داخلی نیازمند ICU، اقامت طولانی‌مدت بیماران در ICU، مشکلات ترخیص بیماران از بخش‌ها، تأخیر در تعیین تکلیف بیماران سرویس‌های درمانی و ... موردبحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت بهبود شرایط مطرح شد و مداخلات اصلاحی به تصویب رسید.

 گالری عکس


هفتمین کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.