کمیته اقتصاد درمان، دارو مجتمع برگزار شد

دوشنبه ، 15 آبان 1396 ، 10:48

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی یکشنبه 14 آبان 96 برگزار شد.

در این جلسه دکتر مکارم  معاونت درمان مجتمع ،  دكتر صالحي  رئيس  بيمارستان امام ، دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان مجتمع ، دکتر جهانگرد دبیر کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی مجتمع ، دکتر اورندی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی ، دکتر محمدی دبیراجرایی کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی و سایر اعضاء حضور داشتند.در ابتدا مصوبات جلسه گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

در ادامه جلسه امکان تهیه تجهیزات مورد درخواست بخش های بستری مجتمع از جمله سوند فولی آنتی باکتریال  Bactiguard، امکان افزایش سهمیه سوماسنسور برای اتاق عمل قلب، امکان افزایش سهمیهLead extraction set ، تعیین سهمیه لوازم مصرفی Trilogy و تهیه سوزنComfort drain  در کمیته بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

در انتها گزارش عملکرد کمیته "اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی" در سال 95 و شش ماه اول 96 در کمیته ارائه و مصوبات انجام نشده و در دست اقدام کمیته مورد بازبینی قرار گرفت.

 گالری عکس


کمیته اقتصاد درمان، دارو مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.