کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

چهارشنبه ، 19 مهر 1396 ، 09:31

کمیته طب انتقال خون مجتمع دوشنبه 17 مهر 96 برگزار شد.
در این جلسه دکتر عبدالهی رئیس کمیته، دکتر گنجعلی خان حاکمی سرپرست مدیریت درمان، دکتر صفایی رئیس بخش خون و انکولوژی، دکتر نوذریان معاون آموزشی آزمایشگاه، دکتر سالاروند عضو هیئت‌علمی آزمایشگاه، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دکتر میرزا نیا عضو هیئت‌علمی بخش خون وانکولوژی، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، عباس جعفری دبیر کمیته و مریم خوانساری مسئول بانک خون و سایر اعضاء حضور داشتند.

در ابتدا مصوبات جلسه گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

در ادامه چندین مورد عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده‌های آن مطرح گردید.

و همچنین گزارشی از روند پیشرفت جلسات مدیریت مصرف خون و فرآورده‌های آن برای گروه‌های مختلف ارائه شد و موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای جلسه با گزارشی از میزان مصرف خون و فرآورده‌های خونی بخش‌های پرمصرف به پایان رسید.

گالری عکس

 

کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.