برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع

چهارشنبه ، 19 مهر 1396 ، 08:37

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات با حضور دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان، دکتر منقچی مسئول فنی مجتمع، دلفانیان مسئول پرستاری بیمارستان ولیعصر ، خانم بهرامعلی سوپروایزر مجتمع ،معدنی رئیس واحد آمار و مدارک پزشکی و سایر اعضاء سه شنبه 18 مهر 96 برگزار شد.

در ابتدا مصوبات جلسه گذشته کمیته مورد پیگیری قرار گرفت.

سپس گزارشی در خصوص انجام خدمت پذیرش و تشکیل پرونده در اتاق عمل تصمیماتی اتخاذ شد.

و همچنین گزارش عملکرد یکساله واحد مدارک پزشکی مجتمع ارائه گردید و در خصوص تجمیع فضای کاری پرسنل بایگانی و همچنین پذیرش الکتیو مجتمع  بحث و تبادل نظر شد.

گالری عکس

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.