برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از بخش استروک مجتمع

سه شنبه ، 21 شهریور 1396 ، 12:19

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش استروک مجتمع دو‌شنبه 20 شهریور 96 با حضور دکتر رسولی نماینده ریاست بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان، دکترمنقچی مسئول فنی و نماینده معاونت درمان، مرادی دلیر رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، دکتر محمد نژاد سوپروایزر کنترل عفونت، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، سیف نماینده مدیر خدمات پشتیبانی، مهندس رسولی نماینده سرپرست دفتر فنی، علیپورناظمه فنی تصویربرداری، واردی سرپرستار بخش استروک برگزار شد.

ابتدا کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار مجتمع پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس سرپرستار بخش استروک در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش، که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه کرد.

در خاتمه نیز گروه مدیریتی ایمنی و کارکنان بخش راهکارهایی پیشنهادی خود را مطرح کردند که مقرر شد جهت رفع نواقص، مصوبات این جلسه اجرایی شود.

گالری عکس

 

برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از بخش استروک مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.