برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از بخش یاس مجتمع

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396 ، 13:53

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش یاس مجتمع سه‌شنبه 14 شهریور 96 با حضور دکتر گنجعلی خان سرپرست محترم مدیریت درمان، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دکتر اورندی نماینده معاونت امور دانشگاهی ، مرادی دلیر رئیس امور عمومی بیمارستان امام، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، مهندس رسولی جانشین سرپرست دفتر فنی، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار ، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری ، قادری سرپرستار بخش یاس مجتمع برگزار شد.

ابتدا کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار مجتمع پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس سرپرستار بخش کولورکتال در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش، که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه کرد.

در خاتمه نیز گروه مدیریتی ایمنی و کارکنان بخش راهکارهایی پیشنهادی خود را مطرح کردند که مقرر شد جهت رفع نواقص، مصوبات این جلسه اجرایی شود.

گالری عکس

برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از بخش یاس مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.