کمیته کنترل عفونت مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396 ، 13:51

کمیته ی کنترل عفونت مجتمع سه شنبه 14 شهریور 1396 با حضور دکتر خراسانی، رئیس مجتمع، دکتر صالحی رئیس بیمارستان امام، دکتر حاجی عبدالباقی رئیس کمیته، دکتر سیفی سرپرست واحد کنترل عفونت، دکتر صالحی پزشک کنترل عفونت بیمارستان ولی عصر (عج)، دکتر جعفری پزشک کنترل عفونت انیستیتوکانسر، دکتر دهقان سرپرست نظارت بر درمان، دکتر گنجعلی خان مدیر درمان مجتمع، دکتر اخگر عضو هیات علمی گروه طب اورژانس، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دکتر محمدنژاد دبیر کیمته و سایر اعضا برگزار شد.

در ابتدا گزارشی از مصوبات جلسه گذشته این کمیته ارائه شد.

در ادامه در خصوص موضوعاتی مانند بررسی نهایی فرایند درخواست MIC، نتایج طرح‌های پژوهشی کنترل عفونت، بک تک جدید آزمایشگاه، کمبود داروی اتامبوتول در سطح مجتمع و مشکلات احصاشده در بازدیدهای مرتبط با کنترل عفونت در مجتمع در ماه گذشته به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

گالری عکس

کمیته کنترل عفونت مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.