کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396 ، 13:45

کمیته طب انتقال خون مجتمع دوشنبه 13 شهریور 96 برگزار شد.
در این جلسه دکتر گنجعلی خان حاکمی سرپرست مدیریت درمان، دکتر صفایی رئیس بخش خون و انکولوژی، دکتر نوذریان معاون آموزشی آزمایشگاه، دکتر سالاروند عضو هیئت‌علمی آزمایشگاه، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، عباس جعفری دبیر کمیته و مریم خوانساری مسئول بانک خون حضور داشتند.
در ابتدا مصوبات جلسه گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

در ادامه چگونگی اجرای فرآیند ارسال نمونه از بخش‌های اورژانس به بانک خون و تحویل خون و فراورده‌ها از بانک خون به بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سپس جهت آگاهی اعضا دستگاه‌های تمام‌اتوماتیک بانک خون معرفی و در رابطه با آن توضیحات لازم ارائه شد. جلسه با مروری بر شرایط درخواست، دریافت و نگهداری خون‌های اتولوگ خاتمه یافت.
گالری عکس

کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.