ششمین کمیته تریاژ اورژانس مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396 ، 13:37

ششمین کمیته تریاژ اورژانس مجتمع یکشنبه 12 شهریور 96 برگزار شد.
در این جلسه دکتر افضلی مقدم عضو هیئت‌علمی طب اورژانس، دکتر گنجعلی خان مدیر درمان، آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری مجتمع، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دلفانیان مسئول رسیدگی به امور پرستاری ولیعصر (عج)، مجتمع، بهرامعلی سوپروایزر ارشد، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، عسگری مسئول رسیدگی به امور پرستاری انیستیتو کانسر و شکوری سوپروایزر اورژانس، حضور داشتند.
ابتدا به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخته شد.

سپس پایش سه‌ماهه اورژانس جنرال و اورژانس زایمان ارائه شد و در این راستا چگونگی اجرای فرآیند ارجاع بیماران در دستور کار کمیته قرار گرفت.

در ادامه نتایج ارزیابی رضایت‌مندی بیماران از واحد تریاژ  ارائه و راهکارهای اصلاحی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

گالری عکس

ششمین کمیته تریاژ اورژانس مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.