کمیته مرگ و میر بخش اورژانس مجتمع برگزار شد

پنجشنبه ، 16 شهریور 1396 ، 13:18

کمیته مرگ و میر با هدف کاهش مرگ و میر و افزایش ایمنی بیماران در سالن شورای ریاست مجتمع شنبه 11 شهریور 96 برگزار شد.
در این جلسه دکترداورانی رئیس بخش اورژانس و رئیس کمیته، دکترنجفی عضو هیئت علمی نفرولوژی و دبیر علمی کمیته، دکتر سامرند فتاح قاضی نماینده بخش های ICU در کمیته، دکترخواجوی راد نماینده معاونت امور دانشگاهی، دکتر سالاروند نماینده رئیس آزمایشگاه های مجتمع، دکتر کریمیان نماینده گروه جراحی در کمیته ، دکتر خوشرو  مسئول ایمنی مجتمع، آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سایر اعضاء حضور داشتند.
در این کمیته که با حضور گروه های پزشکی طب داخلی، طب اورژانس، بیهوشی و سایر اعضای اصلی کمیته و همچنین مدعوین که شامل کادر درمانی بیمار مورد ارزیابی تشکیل شد، در ابتدا دکتر نجفی دبیر علمی کمیته شرح وضعیت بیمار را ارائه کرد.
سپس اعضای کمیته و مدعوین در خصوص پرونده مذکور نظرات خود را اعلام کردند. در خاتمه بر اساس جمع‌بندی نظرات پیشنهادی، مصوباتی تنظیم و مقرر شد اجرایی شود.

گالری عکس

کمیته مرگ و میر بخش اورژانس مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.