اطلاعیه در خصوص دریافت فیش غذا برای کارکنان مجتمع

يكشنبه ، 22 مرداد 1396 ، 11:17

به اطلاع کلیه همکاران می رساند، با توجه به مصوبات حوزه پشتیبانی مجتمع به منظور ارتقاء کنترل کیفی و کمی خدمات تغذیه، از 22 مرداد 96 مقرر شده است که دریافت فیش ناهار از ساعت6:30 الی 11 صبح برای کلیه کارکنان امکان پذیر باشد و بعد از آن سیستم بسته می شود.

در همین راستا بخشها موظفند کلیه بیماران NPO  را روزانه در سیستم HIS ثبت کنند.

همچنین در وعده شام، همه پرسنل موظف به دریافت فیش هستند و تحویل غذا با نامه ممنوع است.
لازم به ذکر است ساعت دریافت فیش وعده شام از 18 الی 20:30 است.

اطلاعیه در خصوص دریافت فیش غذا برای کارکنان مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.