بازدید مدیریتی ایمنی از اتاق عمل یک مجتمع برگزار شد

شنبه ، 21 مرداد 1396 ، 12:16

تیم ایمنی مجتمع با مدیریت دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار روز سه‌شنبه 17مردادماه 96 از اتاق عمل یک بازدید کردند.

در این بازدید دکتر طولابی ریس اتاق عمل یک، دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، دکتر اورندی نماینده معاونت امور دانشگاهی، سیف جانشین مدیر خدمات پشتیبانی، مهندس رسولی نماینده سرپرست دفتر فنی، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، حیدری سرپرستار اتاق عمل یک، رسولی سوپروایزر اتاق عمل و سایر اعضاء حضور داشتند.

در ابتدای این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار انجام می شود، تقوی زرگر پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.

سپس سرپرستار اتاق عمل یک در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه داد.

در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم شد و مقرر گردید جهت رفع نواقص اقدام شود.

گالری عکس


بازدید مدیریتی ایمنی از اتاق عمل یک مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.