برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع

پنجشنبه ، 19 مرداد 1396 ، 13:07

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات با حضور دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان، دکترمنقچی مسئول فنی مجتمع، دلفانیان مسئول رسیدگی به امور پرستاری بیمارستان ولیعصر، معدنی رئیس واحد آمار و مدارک پزشکی، مرادی دلیر رئیس امور عمومی بیمارستان امام سه شنبه 17 مرداد 96 برگزار شد.

در ابتدا مصوبات جلسه گذشته کمیته مورد پیگیری قرار گرفت.

سپس گزارش مقایسه ای آمار دستی و سیستمی در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه موضوع دسترسی به اسکن پرونده ها در کمیته مطرح و یکی از بخش ها به عنوان پایلوت این پروژه تعیین شد.

همچنین بررسی و پیگیری موضوع تکمیل سامانه مرگ کودکان یک تا 59 ماهه و 6 تا 18 سال به مدیریت پرستاری مجتمع محول شد.

گالری عکس

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.