کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

شنبه ، 24 تیر 1396 ، 11:02

کمیته طب انتقال خون مجتمع روز دوکشنبه 19 تیرماه 96 برگزار شد.

در این جلسه دکتر صفایی رئیس بخش خون و انکولوژی، دکتر نوذریان معاون آموزشی آزمایشگاه، دکتر میرزانیا عضو هیئت‌علمی گروه خون و انکولوژی، دکتر بخشنده عضو هیئت‌علمی گروه جراحی قلب، آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری، دکتر خوشرو مسئول ایمنی بیمار، عباس جعفری ناظم فنی آزمایشگاه‌های مجتمع و دبیر کمیته، مرجانه تقوی زرگر کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار و مریم خوانساری مسئول بانک خون مجتمع حضور داشتند.

در ابتدا مصوبات جلسه گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفت.

سپس میزان مصرف خون، اتلاف آن در بخش‌های مختلف و همچنین آمار C/T موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در ادامه گزارشی از ممیزی بخش‌های مختلف بیمارستان توسط بانک خون و مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد.

همچنین نتایج ممیزی بانک خون توسط سازمان انتقال خون ارائه شد و درنهایت موارد عدم انطباق موردبحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.

گالری عکس

کمیته طب انتقال خون مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.