برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتباط با صنعت در مجتمع

شنبه ، 24 تیر 1396 ، 09:58

به گزارش معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در راستای اجرای یکی از اهداف عملکردی برنامه استراتژیک آموزشی و پژوهشی پنجشنبه 22 تیرماه 96، کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتباط با صنعت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

در این کارگاه یک‌روزه دکتر حسین رضایی زاده، دکتر محمدرضا آی، دکتر مهرشاد عباسی و دکتر علیرضا زاکانی سخنرانی کردند.

لازم به توضیح است این کارگاه که با استقبال کارکنان و اعضای هیئت‌علمی مواجه شد، از ساعت 8 الی 12 در سالن شورای ریاست به طول انجامید.

گالری عکس

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتباط با صنعت در مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.