برگزاری سومین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع

چهارشنبه ، 21 تیر 1396 ، 16:13

سومین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع سه‌شنبه 20 تیر 96 برگزار شد.

در این جلسه دکتر داورانی رئيس بخش اورژانس، آریاملو  مدیره پرستاری مجتمع، دکتر خوشرو مسئول ایمنی مجتمع، دکتر میر فضائلیان دبیر علمی کمیته تعیین تکلیف. دکتر آهنگر رئیس امور عمومی اورژانس، شکوری سوپروایزر اورژانس و تقوی مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار مجتمع حضور داشتند.

در ابتدای جلسه به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخته شد.

مصوبات انجام‌نشده و در دست اقدام کمیته تعیین تکلیف از سال 93 تا 95 مورد بازنگری قرار گرفت و در خصوص تمامی موارد اقدام مداخله‌ای تصویب شد.


گالری عکس

برگزاری سومین جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران مجتمع

شما هم نظر بدهید.

.