کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی مجتمع برگزار شد

سه شنبه ، 20 تیر 1396 ، 13:39

کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی مجتمع یکشنبه 11 تیر 96 برگزار شد.

در این جلسه دکتر مکارم معاون درمان، دکتر جهانگرد دبیر کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی، دكتر محمدجواد مرتضوي سرپرست بخش ارتوپدي، دكتر اتابك نجفي مدير گروه آموزش بيهوشي و مراقبت‌های ويژه دانشكده پزشكي، دكتر  امیر کشوری رئيس بخش جراحي4، دکتر امیرحسین اروندی عضو هیئت‌علمی گروه بیهوشی، دکتر سها نمازی عضو هیئت‌علمی داروسازی بالینی، دکتر سید حسینی داورانی رئيس بخش اورژانس، دکتر مهدی محمدی دبیر اجرایی حضور داشتند.

در ابتدای جلسه به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخته شد. سپس در خصوص  امکان تهیه تجهیزات مورد درخواست بخش‌های بستری مجتمع ازجمله تهیه تجهیزات  مش Cicat، مش دوال Ipom، سر فرز و سرمته و تهیه داروی  Ferinject و Indocyanine  green بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در انتهای جلسه نیز گزارش عوارض دارویی مجتمع مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

گالری عکس

کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی مجتمع برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.