کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی برگزار شد

دوشنبه ، 29 خرداد 1396 ، 13:45

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی با حضور دکتر مکارم معاون درمان، دکتر جهانگرد دبیر کمیته دارو درمان و تجهیزات مصرفی، دكتر فاضلی رئيس بخش جراحي 3، دكتر تسلیمی عضو هیئت‌علمی گروه گوارش، دکتر اورندی عضو محترم هیئت‌علمی گروه بیهوشی، دکتر نمازی عضو هیئت‌علمی داروسازی بالینی، دکتر سید حسینی داورانی رئيس بخش اورژانس، دکتر محمدی دبیر اجرایی کمیته و سایر اعضاء 28 خرداد 96 برگزار شد.

در ابتدا مصوبات جلسه گذشته ارائه و مورد پیگیری قرار گرفت.

سپس طبق دستور جلسه، امکان تهیه تجهیزات مورد درخواست بخش‌های بستری مجتمع ازجمله تهیه تجهیزات EVAR ، دستگاه Trilogy ، کاتتر pH متری، کانولا Endoflex  و ژنراتور تحریک عصب بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در انتهای جلسه اعضا به بررسی و بحث در خصوص یک عارضه دارویی خاص پرداختند که راهکارهای اصلاحی مصوب شد.

گالری عکس

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی برگزار شد

شما هم نظر بدهید.

.