.

معاونت پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

ساختمان معاونت پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در قسمت مرکزی مجتمع و در ضلع چپ ساختمان اصلی بیمارستان امام خمینی(ره) واقع گردیده است.

وظیفه معاونت پژوهشی در مجتمع، ساماندهی امور پژوهشی و نیز ارائه خدمات پژوهشی به بخش ها می باشد. همچنین برگزاري کارگاههاي علمی مختلف نظیر search، روش تحقیق، پروپوزال نویسی، SPSS ، End note، مقاله نویسی، نقد و داوری مقالات و Academic writing و ارائه CD و اسلاید آنها درجهت بالا بردن توان علمی و عملی در انجام پژوهش در امورپزشکی از فعالیتهای این معاونت می باشد. در حال حاضر عهده دار این معاونت در مجتمع، جناب آقای دکتر سازگار می باشند.

تلفنهای تماس: 66581527 و  61192842            نمابر: 66581519

imhr.tums.ac.ir