پیام ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

باسمه تعالی

نام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برای هر هم وطن ایرانی مترادف با محلی است که ملجاء و مأمن همه دردمندان بیماری است که در هیچ جای دیگر کشور پذیرش نمی گیرند. این مرکز در قلب تهران واقع و با دسترسی های مناسب از طریق بزرگراه چمران و بلوار کشاورز محل مراجعه بیماران تهرانی و شهرستانی است. فارغ التحصیلان دوره های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی این مرکز که در هر سال بالغ بر چندصد نفر هستند به اقصی نقاط کشور عزیمت می کنند و بیماران پیچیده را به اساتید مبرز و دانشمند مجتمع ارجاع می دهند.


چهار مرکز عمده این مجتمع، بیمارستانهای امام خمینی(ره) با بیش از 600 تخت، ولی عصر(عج) با بیش از 350 تخت و انستیتو کانسر با بیش از 200 تخت بستری و مرکز مجهز تصویربرداری مجتمع به همراه چندین مرکز تحقیقاتی شامل: مرکز تحقیقات بیماریهای اعصاب، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی، مرکز تحقیقات تولید مثل، همه در این مجموعه جای گرفته اند.


این مجتمع در برنامه پنج ساله آینده اش توسعه زیر ساختهای ارائه خدمت در قالب دو پروژه ساخت بیمارستان جدید و مجهز، یکی برای انستیتو کانسر با 540 تختخواب و دیگری جایگزین بیمارستانهای امام و ولی عصر با 850 تخت خواب را در دست اجرا دارد. علی رغم محدودیت های ایجاد شده در اثر این ساخت و سازها، مجموعه مدیران مجتمع با همکاری کارکنان دلسوز آن شرائط ارائه خدمت صادقانه با محوریت رضایت مراجعین و بیماران را با وسواس بسیار مد نظر قرار داده و با تدابیر ویژه که استفاده از فضاهای موجود و ایجاد فضاهای موقت برای خدمت رسانی بهتر است تلاش می نمایند که کیفیت خدمات، نه تنها کاهش نیابند، بلکه با تأکید بر اصول حاکمیت خدمات بالینی و جلب رضایتمندی بیماران و استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی و اصول ایمنی بیمار که بتدریج در تمامی بدنه کارکنان جاری می شود، فضایی را فراهم آورند که مراجعین محترم دغدغه های جانبی نداشته و تنها نگرانی شان بهبود آلام و بیماریشان باشد.اینجا محور همه کارها و هدف همه کارکنان یک جمله بیش نیست:

" بهبودی بیماران و رضایت آنها از نحوه ارائه خدمات "

برای تحقق کامل این هدف تلاش بسیار لازم است و عزم جدی همه همکاران را در این جهت جدی و مستحکم است. پله به پله در افق ایران 1404 بالا خواهیم رفت تا هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ کیفی در قله باشیم و در قله بمانیم.


انشاء الله

دکتر قاسمعلی خراسانی

رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)روسای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از آغاز تاسیس تا کنونMr. Herts                                                   از سال 1325 تا سال000

آقای دکتر مظفر بخرد                                     از سال 0000 تا سال 1337

آقای دکتر جهانگیر وثوقی                                از سال 1337 تا سال000

آقای دکتر ابراهیم سمیعی                              از سال 0000 تا سال 1348

آقای دکتر صادق مختارزاده                              از سال 1348 تا سال 1350

آقای دکتر ابوالقاسم پیرنیا                                    سال 1350

آقای دکتر محمد علی میر                               از سال 1351 تا سال 1352

آقای دکتر فرهنگ باقری                                 از سال 1352 تا سال 1357

آقای دکتر حسن هاشمیان                             از سال 1357 تا سال 1358

آقای دکتر یوسف جلالی موسوی                         سال 1358

آقای دکتر محمد علی راشد                           از سال 1358 تا سال 1359

آقای دکتر جهانگیر مهاجر ایروانلو                     از سال 1359 تا سال 1361

آقای دکتر حسن رنجبرنژاد اصفهانی                    سال 1361

آقای دکتر پرویز کابلی                                   از سال 1361 تا سال 1362

آقای دکتر محمد حسین نصیرزاده                    از سال 1363 تا سال 1364

آقای دکتر حسین فروتن                                    سال 1364

آقای دکتر ابراهیم نعمتی پور                          از سال 1364 تا سال 1366

آقای دکتر ابوالقاسم اباسهل                          از سال 1366 تا سال 1369

آقای دکتر ابراهیم نعمتی پور                          از سال 1369 تا سال 1372

آقای دکتر سید حمید میرخانی                       از سال 1372 تا سال 1383

آقای دکتر سید حسن امامی رضوی                از سال 1383 تا سال 1384

آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان                      از سال 1384 تا سال 1388

آقای دکتر مهدی فتحی                                از سال 1388 تا سال 1390

آقای دکتر مسعود اعتمادیان                              سال 1390

آقای دکتر سید حسن امامی رضوی                از سال 1390 تا سال 1392