مدیریت امور دانشگاهی:

مدیر: آقای غلامرضا نعمانی پور

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

وظایف:

1-     توزیع فعالیت ها، بین کارکنان حوزه معاونت امور دانشگاهی و راهنمایی آنها

2-     رسیدگی و نظارت به امور عمومی، اجرایی و پرسنلی دفاتر و ساختمان های حوزه معاونت امور دانشگاهی

3-     پیگیری و اجرای مصوبات دفاتر مرتبط با حوزه های آموزش و پژوهش

4-     برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به اعضای هیئت علمی و فراگیران مجتمع

5-     برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات آموزشی در بخش های مجتمع

6-      برنامه ریزی جهت الکترونیکی کردن فعالیت ها و امور آموزشی مربوط به حوزه معاونت امور دانشگاهی

7-     گسترش آزمون های درون بخشی فراگیران مجتمع، به روش الکترونیک

8-     جمع آوری و مستندسازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مجتمع، بمنظور ارائه گزارش و استفاده های آموزشی و پژوهشی

9-     ساماندهی وضعیت تالارها، کلاسها و فضاهای آموزشی مجتمع

10- پشتیبانی اعتبار بخشی آموزشی و تعامل سازنده با دفتر اعتباربخشی مجتمع

جهت ارتباط با مدیرآموزش میتوانید با شماره تلفن داخلی 2839 تماس حاصل نمایید