معاون امور دانشگاهی: دکتر فاطمه سادات نیری

مدرک تحصیلی: متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادن

رتبه علمی:  استاد

مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور


 

برخی از وظایف مهم این معاونت به شرح زیر می باشد:

 1. نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی بخشها
 2. نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی در بیمارستان
 3. برنامه ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی به بخشها
 4. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان
 5. مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تاتر و کلاسهای درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاسهای درس و سایر اماکن حسب مورد
 6. نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری  تجهیز پاویون های دستیاران، کارورزان و دانشجویان
 7. نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
 8. طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در زمینه های آموزشی
 9. اجرای اعتبار بخشی آموزشی و پژوهشی
 10. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهشها
 11. اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش
 12. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان
 13. راهنمایی اعضای هیئت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه
 14. پیگیری تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه های بیمارستان


 

کستره ارائه خدمات معاونت امور دانشگاهی گروههای زیر را در بر می گیرد:

q     اعضای هیئت علمی و درمانی ------ 375نفر

q     دستیاران تخصصی ---------------515 نفر

q     دستیاران فوق تخصص ------------185 نفر

q     کارورزان در هر دوره  -------------155 نفر

q     کارآموزان در هردوره  ------------240نفر

q     دستیاران روتیشن در سال-------- 300 نفر

q     فراگیران غیر پزشکی در سال ------ 650 نفر

q     رشته های تخصصی ---------------19رشته

q     رشته فوق تخصصی--------------- 43رشته

q     بخش های آموزشی  -------------- 66 بخش

q     مراکز تحقیقاتی ------------------ 18 مرکز

q     گروههای آموزشی ---------------- 10 گروه

 

معاونین آموزشی و پژوهشی مجتمع از ابتدا تاکنون به قرار زیر بوده اند:

 

نام و نام خانوادگي

عنوان

از سال

تا سال

دكتر عليرضا كريمي يزدي

معاون آموزشي

1369

1373

دكتر سيد حسن احمدي تفتي

معاون آموزشي

1373

1376

دكتر مجيد غفارپور

معاون آموزشي و پژوهشی

1376

1385

دكتر مجيد غفارپور

معاون آموزشی

1385

1390

دکتر احمد کاویانی

معاون پژوهشی

1385

1387

دکتر مهدی عقیلی

معاون پژوهشی

1387

1388

دکتر علیرضا کریمی یزدی

معاون پژوهشی

1388

1390

دکتر میترا مهدوی مزده

معاون پژوهشی

1390

1392

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

معاون آموزشی

1390

1394

دکتر امیر آروین سازگار

معاون پژوهشی

1393

1394

دکتر فاطمه سادات نیری

معاون امور دانشگاهی

1394

----

 

جهت ارتباط با این دفتر میتوانید از راههای زیر اقدام نمایید:

شماره تلفن 66940033 و  داخلی 2839

شماره پیامکی 10008492

آدرس ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید