اسامی پزشکان صبح درمانگاههای ولی عصر
نام درمانگاه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
درمانگاه ناباروری دکتر مینا تقی جعفر آبادی دکتر بتول حسین رشیدی دکتر بتول حسین رشیدی دکتر فاطمه کیخا دکتر انسیه شاهرخ تهرانی
درمانگاه گوش وحلق وبینی دکتر ابراهیم رزم پا
دکتر بابک ساعدی
دکتر موسی صدر حسینی
دکتر مازیار مطیعی
دکتر مهردادجعفری
دکتر علیرضا کریمی یزدی
............... دکتر مهرداد جعفری
دکتر حامد امامی
دکتر مهتاب ربانی
دکتر اروین سازگار
دکتر محمد صادقی
دکتر امین آمالی
دکتر مهرداد جعفری
درمانگاه خون دکتر سید رضا صفایی
درمضانعلی شریفیان
دکترمهرداد میرزانیا
دکترفرهاد شاهی
............... دکترغلامرضاتوگه
دکترمحسن اسفندبد
........... ............
درمانگاه هموفیلی دکترمحمدرضا شاوردی
دکترعلیرضا محمدزاده
دکترثمین روستایی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترکتایون کریمی
دکترثمین روستایی
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترعلیرضا محمدزاده
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
درمانگاه خون وانکولوژی کودکان ........... ........... ........... ........... ........... ...........
درمانگاه روماتولوژی کودکان دکتریحیی عقیقی
دکتر فاطمه تحقیقی شربیان
.............. دکتریحیی عقیقی
دکترسید رضا رئیس کرمی
........... .......... ...........
درمانگاه واکسیناسیون کودکان دکتر مجتبی فاضل .......... .......... .......... .......... ..........
درمانگاه قلب کودکان دکتر پروین اکبری علی  سیف اللهی .......... علی  سیف اللهی .......... علی  سیف اللهی
درمانگاه اعصاب کودکان .......... دکترکیهانی دوست .......... دکتر کیهانی دوست
دکتر مرتضی حیدری
.......... دکترمرتضی حیدری
درمانگاه غدد کودکان .......... .......... دکتر حشمت مویری .......... دکترحشمت مویری ..........
درمانگاه کلیه کودکان .......... .......... دکترمجتبی فاضل .......... .......... ..........
درمانگاه جراحی کودکان .......... دکتر مریم قوامی .......... .......... .......... ..........
درمانگاه روانپزشکی کودکان .......... .......... .......... دکترمحمد عفت پناه .......... ..........
درمانگاه عفونی کودکان .......... .......... .......... .......... دکتر خدیجه دانشجو ..........
درمانگاه گوارش کودکان .......... .......... .......... .......... دکترمعصومه عسگر شیرازی ..........
درمانگاه نوزادان کودکان الههه امینی- نیکو نیک نفس
طاهره اسماعیلی-فاطمه سادات نیری-حسین دلیلی
دکتر وفا صباغ .......... .......... .......... ..........
درمانگاه داخلی کودکان دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل دکتر مرتضی حیدری دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل
درمانگاه تالاسمی کودکان .......... .......... .......... .......... .......... ..........
درمانگاه آسم و آلرژی .......... .......... .......... دکتر منصوره  شریعت .......... ..........
جراحی پلاستیک  وژیبایی دکتر محمد رضا فره وش
دکتر حجت مولایی
دکتر احمد رضا  طاهری
دکتر علی عطری
دکتر کوروش قنبر زاده
دکتر حمید رضا فتحی
دکتر جواد رحمتی
دکتر قاسم علی خراسانی دکتر شهریار حدادی ابیانه
درمانگاه پریناتال دکتر صدیقه حنطوش  زاده دکتر صدیقه  برنا پزشک نا معلوم دکترصغری  خضردوست پزشک نا معلوم ..........
زنتیک بارداری .......... .......... دکترعلی  رشیدی  نژاد .......... .......... ..........
درمانگاه توراکس .......... دکتر حمید رضا داوری دکتر حمید رضا داوری دکتر رضا ارشادی دکتر شهاب رفیعیان ..........
جراحی پستان بزرگسال دکتراحمد کاویانی .......... .......... .......... دکتر عبدالعلی عصاریان ..........
درمانگاه پزشکی هسته ایی(سرطان تیروئید) دکتر مهرشاد عباسی
دکتر سعید فرزانه فر
دکتر یلدا صالحی
.......... دکتر مهرشاد عباسی
دکتر سعید فرزانه فر
دکتر یلدا صالحی
.......... دکتر مهرشاد عباسی
دکتر سعید فرزانه فر
دکتر یلدا صالحی
..........