نوبت دهی تلفنی


برای دریافت نوبت درمانگاه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

تلفن تماس: 66581420ارتباط مستقیم با ریاست مجتمع
مراکز تحقیقاتی مجتمع
پیوندهای مفید

Contact Form

نام و نام خانوادگی

متن پیام

( انتقادات، گزارشات و شکایاتی قابل پیگیری خواهند بود که دارای مشخصات فرد ارسال کننده، شامل اسم وشماره تماس باشند)

   


Copyright (c) 2012-2014, مجتمع بیمارستانی امام خمینی