جناب آقای : دکتر علیرضا عبدالهی

سمت : رئیس آزمایشگاههای مجتمع

تحصیلات : متخصص پاتولوژی


شماره تماس :61192337

مکان : زیر همکف ساختمان ولیعصر (عج)


شرح وظایف:


زیرمجموعه آزمایشگاه ها

اقدامات

شماره تماس

آزمایشگاه غدد

انجام آزمایشات هورمونی به روش RIA

61192435

آزمایشگاه بلاد گاز

انجام تستهای تروپونین PRO BNP - ABG Ca یونیزه

61192740

آزمایشگاه BMT

آماده سازی بیماران پیوند مغز استخوان مانند جدا سازی سلولی جداسازی خون و جداسازی پلاسما

61192381

آزمایشگاه هماتولوژی اختصاصی

رنگ آمیزی اختصاصی هم تست اسموتیک فراجلیتی

61192259

آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی

انجام آزمایشات PCR

61192425 داخلی230

آزمایشگاه ایمونوهیستوشیمی

انجام آزمایشات مربوط به ایمونوفلورسنس و ایمونوهیستوشیمی و اتمیک ابزوربشن و میکروسکوپ الکترونی

61192558

آزمایشگاه پاتولوژی

61192774