جناب آقای : دکتر سیدعلی دهقان منشادی

سمت : مسئول واحد نظارت بر درمان

تحصیلات : متخصص و عضو هیئت علمی بیماریهای عفونی و گرمسیری

کارشناسان :

آقای دکتر علی رسولی

خانم طیبه حاتمیان

خانم منیژه یزدان شناسشماره تماس :61192046

مکان : ساختمان ولیعصر (عج) طبقه همکف


شرح وظایف

طراحی سیستم کارآمد نظارت بر فرآیندهای درمان در خصوص بیماران بستری و سرپایی

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های بالادستی و پروتکل های ابلاغی از طرف بیمارستان و دانشگاه در حوزه درمان

شناسایی فرآیندهای مشکل دار در حوزه درمان و همکاری با واحدهای بهبود کیفیت جهت پیشنهادات اصلاحی

نظارت بر کیفیت ارائه خدمات درمانی

همکاری با واحد اعتبار بخشی در جهت اجرای برنامه های عملیاتی

تهیه گزارشات منظم هفتگی از روند فعالیتهای جاری به معاونت درمان

اقدام به موقع در مورد کاستی های مشاهده شده و ارائه گزارش موردی

همکاری با سایر مسئولین واحدهای معاونت درمان