سرکار خانم : مهندس سمیرا شریفیان

سمت : مسئول واحد تجهیزات پزشکی

تحصیلات : لیسانس مهندسی پزشکی


شرح وظایف :

◄    تعامل با کمیته های اصلی بیمارستان در جهت تدوین و بازبینی خط مشی های واحد

◄    نیازسنجی تجهیزات پزشکی واحدهای مختلف و ارسال به ادارات تجهیزات پزشکی دانشگاه پس از بررسی و تعامل با ریاست بیمارستان

◄    کارشناسی خرید تجهیزات بصورت گرفتن پیش فاکتور و بررسی قابلیتها و نیازها و خرید تجهیزات پزشکی

◄    کارشناسی قراردادهای مربوط به تجهیزات پزشکی

◄    پیگیری قرارداد ها و نظارت بر حسن انجام کار و رعایت موارد ذکر شده در قرارداد

◄    نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش کاربری دستگاهها به پرسنل

◄    تهیه دستورالعمل خلاصه کاربری دستگاه جهت نصب بر روی دستگاه

◄    پیگیری پروژه ها و مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی

◄    بررسی دستگاهها جهت تعیین مشکل و برطرف نمودن در صورت امکان ویا هماهنگی با شرکت های مربوطه جهت رفع ایراد

◄    مدیریت و انجام هماهنگی های لازم جهت نگهداری و کالیبراسیون در زمان های مشخص بر اساس نوع دستگاه

◄    انجام اسقاط سازی تجهیزات بر اساس قوانین

◄    انجام فراخوانی تجهیزات بر اساس قوانین

◄    بررسی و تعامل با شرکت های تجهیزات وانجام مکاتبات با معاونت سلامت دانشگاه جهت تایید فاکتورهای تعمیرات تجهیزات

◄    تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی  و بروزرسانی

◄    تعمير ، سرويس و نگهداری تجهیزات پزشکی


مکان : ضلع غربی مجتمع                  شماره مستقیم : 61192777                   داخلی : 2777