معاون درمانجناب آقای:  دکتر جلیل مکارم

سمت:  معاون درمان

نوع تخصص:  متخصص و عضو هیأت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه

معاونت درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) پس از تجمیع بیمارستان ها، مراکز درمانی و تشخیصی  در سال 1393 آغاز بکار کرد.

واحدهای زیر تحت نظر معاونت درمان مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مراجعین و بیماران می باشند:

نظارت بر درمان، مدیریت پرستاری، مسئولین فنی، اورژانس، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی، واحد برون سپاری، آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری، بخش مراقبت های دارویی، مدیریت تخت های بستری، واحد رسیدگی به شکایات و حقوق گیرندگان خدمت، واحد کنترل عفونت، مدارک پزشکی، فیزیوتراپی و توانبخشی، تجهیزات پزشکی و کمیته های بیمارستانی


شرح وظایف:

◄    برنامه ریزی و نظارت با هدف ارتقاء خدمات تشخیصی، درمانی در تمام واحدهای سرپایی، بستری، اورژانس و پاراکلینیک

◄    بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدل های مختلف بهبود کیفیت و کسب جایگاه برتر اعتباربخشی در دانشگاه مطابق با استانداردهای کشوری و بین المللی

◄    بستر سازی و اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت

◄    برگزاری کمیته های درمانی بیمارستان (از جمله کنترل عفونت بیمارستان، مرگ و میر مادران و نوزادان، دارو و تجهیزات و ...)

◄    هماهنگی و نظارت برامور مسئولین فنی، امور پرستاری، خدمات دارویی، امور مربوط به بهداشت محیط، فعالیت واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستان و ساماندهی و نظارت بر خدمات پاراکلینیک

◄    ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات پزشکی

◄    ساماندهی و نظارت بر  فعالیت های درمانی پزشکان متخصص

◄    توسعه گردشگری سلامت

◄    همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و ارسال گزارشات بر اساس برنامه اعلام شده از طرف معاونت درمان

◄    تهيه گزارش فعالیت های تشخیصی و درمانی بیمارستان براي مراجع بالاتر و تعریف و به روز رسانی مستمر بخش تشخیصی و درمانی در سایت بیمارستان

◄    انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان

ایمیل:   آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

مکان:  ساختمان ریاست (شماره 8 ) طبقه اول        تلفن مستقیم:  61192047                      داخلی: 2047