مركز همايش هاي بين المللي

امام خميني(ره)


مركز همايشهاي بين المللي امام خميني(ره) برگزار كننده همايش هاي بين المللي در عرصه هاي علمي و فرهنگي مفتخر به داشتن سابقه طولاني و نام نيك در ايجاد فضا و بستري مناسب با داشتن امكانات و تجهيزات به روز شده و همچنين با برخورداري از كادري مجرب، برگزاري موفقيت آميز  همايش هاي شما را تضمين مي نمايد.

امكانات اين مركز مشتمل است بر:

1– سالن اصلي(عقيق) با ظرفيت 500 نفر

2 – سه سالن (لاله، شقايق و بنفشه) هر يك به  ظرفيت 100  نفر

3 - سالن كنفرانس مجهز به 25 عدد ميكروفون جهت ميزگرد، كنفرانس هاي خبري و ... با ظرفيت 50 نفر

4 - سالن VIP با ظرفيت 28 نفر

5 - سالن پذيرايي  (دو سالن)  در مجموع با ظرفيت 600 نفر

6- 350 مترمربع فضاي نمايشگاهی

تلفن: 1 – 66916940

فاكس: 66904106